சந்தைக்குப் புதுசு!

நீரை மிச்சப்படுத்த அசத்தல் சாதனம்!

நாலு காசு சம்பாதிக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில்தான் ஒவ்வொரு தொழில்முனைவோரும் குறிப்பிட்ட ஒரு தொழிலை ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஆனால் தன் சம்பாதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் தங்களது தொழிலால் இந்த சமூகத்திற்கும்...

Read more